Lorem ipsum dolor sit amet, consectet eiusmod tempor incididunt ut labore e rem ipsum dolor sit amet. sum dolor sit amet, consectet eiusmod.

Visiting Hours

Gallery Posts

O Nás

Činnosť ambulancie gynekológie a pôrodníctva

Činnosť ambulancie gynekológie a pôrodníctva

Poskytujeme nadštandardnú starostlivosť v celom odbore gynekológia-pôrodníctvo

Zabezpečujeme komplexnosť
– diagnostiku problému v ambulancii a v prípade potreby operačná terapia v nemocnici

Preventívne prehliadky žien nad 18 rokov raz ročne vrátane palpačného vyšetrenia s následným ultrazvukovým vyšetrením
– ultrazvukové gynekologické vyšetrenie s možnosťou farebného Dopplerovského vyšetrenia

Vyšetrenia prsníkov, s doporučením ultrazvukového vyšetrenia, resp. mamografického vyšetrenia prsníkov, samovyšetrovanie prsníkov, poučenie a inštruktáž pacientiek

Diagnostika, terapia a dispenzarizácia gynekologických ochorení
Poradňa antikoncepci a následne sledovanie užívateliek antikoncepcie

Diagnostika a terapia zápalov vonkajších a vnútorných rodidiel
– odber materiálu na vyšetrenie chlamýdii, mykoplaziem, ureaplaziem, mnohých druhov baktérií a mykóz
– odber HPV infekcie (human papillomavirus)

Diagnostika všetkých druhov sterility a ich prvotná terapia
Diagnostika a terapia klimakterického syndrómu a následne  sledovanie pacientiek
Vyhľadávanie žien s inkontinenciou /únikom moču/ a ich terapia

Očkovanie proti HPV
– vrátane vyšetrenia HPV (human papiloma vírus)

Detská gynekológia

Prenatálna starostlivosť pre ženy s fyziologickou a rizikovou tehotnosťou, základný sonografický skríning v každom trimestri gravidity
– odber krvných vzoriek na vyšetrenie trombofilných mutácii (Faktor V Leiden, MTHFR, Prothrombín FII)
– vyšetrenie nuchálnej translucencie v 12.-13. týždni tehotnosti
– vyšetrenie pohlavia plodu z krvi matky od 10. týždňa tehotnosti
– ultrazvukové vyšetrenie plodu v 20.-21. týždni tehotnosti
– 3D vyšetrenie plodu
– 4D vyšetrenie plodu (real-time 3D)
– nahrávka vyšetrenia na CD/DVD, USB
– vyšetrenie fetálneho fibronektínu (najpresnejší marker hroziaceho predčasného pôrodu)

V budúcnosti pripravujeme
– ultrazvukové vyšetrenie prsníkov s možnosťou priameho odberu vzorky
– vyšetrenie pohlavia plodu z krvi matky od 11. týždňa tehotnosti
– kardiotokografické vyšetrenie plodu (sledovanie oziev plodu)
– vyšetrenie fetálneho fibronektínu (najpresnejší marker hroziaceho predčasného pôrodu)
– rozšírená kolposkopia s možnosťou biopsie krčka maternice
– videokoposkopia

Sprostredkujeme
– asistovaná reprodukcia (vyšetrenie spermiogramu, konzultácia v špecializovanom centre)
– genetické konzultačné vyšetrenia
– urodynamické vyšetrenie
– iné odborné vyšetrenia lekármi, špecialistami v iných oboroch
– možnosť výberu pôrodníka (po dohovore s lekárom)
– možnosť výberu operatéra (po dohovore s lekárom)